Algemene voorwaarden

Op al onze opdrachten is van toepassing 'De nieuwe Regeling 2011: De Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’  - eerste herziene versie (juli 2013).