Cultureel erfgoed

Van verleden naar heden en toekomst

Bureau Wiegel heeft een ruime expertise op het gebied van cultureel erfgoed. Het werkgebied omvat monumenteninventarisaties, bouwhistorisch onderzoek, waardestellingen, (technische) adviezen met betrekking tot behoud, restauratie en/of herbestemming, beheer en (toekomstig) gebruik van cultureel erfgoed. Door onze bureaubrede integratie van kostenbeheersing en bouwmanagement, is procesbeheersing en efficiency een belangrijke meerwaarde.

Wij verrichten werkzaamheden in opdracht van de Rijksoverheid, gemeenten, ondernemingen en particulieren.

Voorbeelden van dienstverlening:

  • Cultuurhistorische analyses
  • Bouwhistorisch onderzoek
  • Herbestemmingsvraagstukken
  • Tekenwerk en het schrijven van bestekken
  • Uitvoeringsbegeleiding en specialistisch toezicht
  • Bouwkostenmanagement
  • Vergunningsaanvragen
  • Subsidieaanvragen

Inventarisatie defensiemonumenten Rijksvastgoedbedrijf

Cultuurhistorische analyse NS Station Soest-Zuid

Contact opnemen