Bouwkostenadvies

Kostenbeheersing in al z'n facetten

Door een gedegen kennis van het bouwvak alsmede de bouwwereld kunnen wij u adequaat inzicht verschaffen in de bouwkosten van een project. Wij adviseren in alle fases van een project en zorgen ervoor dat de projecten binnen het beschikbaar gestelde budget worden gerealiseerd.

Door onze gedegen kennis van renovatie en restauratie zijn wij in staat om invulling te geven aan complexe vraagstukken en vanaf het eerste initiatief tot en met de ingebruikname risico's juist in te schatten en de kosten te beheersen.

Voorbeelden van dienstverlening:

  • Haalbaarheidsstudies
  • Budgetteren en begroten vanaf initiatief tot en met aanbesteding
  • Bepalen- en bewaken van de stichtingskosten
  • Directiebegrotingen voor opdrachtgevende partijen
  • Exploitatieberekeningen
  • Meerjarenonderhoudsbegrotingen
  • Organisatie- en beoordeling van aanbestedingen
  • Controle van meer- en minderwerk
  • Financieel management

Bouwkostenadvies Nieuwbouw zorgcomplexen te Bosch en Duin

Herontwikkelingsonderzoek RK Kerkcomplex H. Joannes de Dooper Pijnacker

Contact opnemen