Project- en bouwmanagement

In control

Bouwmanagement behelst in essentie het coördineren en begeleiden van alle activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt ontwerp- en bouwproces. Binnen vastgestelde kaders wordt zorggedragen voor de bewaking van de aspecten tijd, kosten, kwaliteit alsmede de projectorganisatie. Voorts wordt zorggedragen voor een gestroomlijnde communicatie en informatie, waardoor het proces van voorbereiding tot en met ingebruikname soepel verloopt.

Door onze jarenlange ervaring met bouwprocessen binnen een bestaande context (renovaties, herbestemming en restauratie)  is vindingrijkheid en oplossinggericht handelen vanzelfsprekend bij onze werkwijze. Met de nodige creativiteit worden oplossingen gezocht voor complexe vraagstukken, waarbij uitdagingen niet uit de weg worden gegaan.

Voorbeelden van dienstverlening:

  • Procesmatige aansturing vanaf initiatieffase tot en met oplevering
  • Coördinatie van overdracht, ingebruikname en nazorg
  • Interim management
  • Directievoering en toezicht

Bouwkostenadvies Nieuwbouw zorgcomplexen te Bosch en Duin

Technical due diligence Oog van Oosterhaar

Contact opnemen