Vastgoedadvies

Vastgoedkennis in brede zin

De vastgoedwereld is in snel tempo veranderd van een transactiegerichte markt naar een exploitatiegerichte markt. De aspecten duurzaamheid, hergebruik en optimalisatie van vastgoedbezit spelen inmiddels een wezenlijke rol binnen de wereld van het vastgoed.

Door onze ruime ervaring met bestaand vastgoed zijn wij in staat op een breed terrein te adviseren. Zo houden wij ons bezig met het optimaliseren van vastgoed, het stroomlijnen van onderhoudsprocessen alsmede de instandhouding van vastgoed. Wij worden regelmatig betrokken bij de verwerving en/of transformatie van vastgoed. Het sturen op kosten en kwaliteit op de korte- en lange termijn is de rode draad bij onze advieswerkzaamheden.

Voorbeelden van dienstverlening:

  • Technical Due Diligence
  • Inspectie en conditiemeting
  • Meerjaren onderhoudsplannen
  • Haalbaarheidsonderzoek (renovatie, transformatie)
  • Optimaliseren en verduurzamen van vastgoed
  • Onderhoudsmanagement
  • Aankoopkeuringen

Technical due diligence Woonwaard portefeuille

Technical due diligence Oog van Oosterhaar

Technical due diligence Appartementencomplex te Hilversum

Contact opnemen