Inventarisatie defensiemonumenten Rijksvastgoedbedrijf

Bureau Wiegel is door het Rijksvastgoedbedrijf ingeschakeld om de circa 325 monumentale gebouwen welke in het bezit zijn van het Ministerie van Defensie te inventariseren. De inventarisatie behelst een waardestellend onderzoek alsmede een conditiemeting overeenkomstig NEN 2767. De resultaten van de inventarisatie worden gebruikt voor tactische- en operationele aspecten binnen het portefeuillemanagement van het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie.

Projecten overzicht