Bouwkostenadvies Nieuwbouw zorgcomplexen te Bosch en Duin

Bureau Wiegel werd bij de ontwikkeling van deze zorgcomplexen te Bosch en Duin vroegtijdig ingeschakeld als bouwkostenmanager. Gedurende de verschillende ontwikkelingsfasen zijn begrotingen opgesteld waarmee de plannen werden getoetst aan de budgettaire kaders en derhalve integraal kon worden gestuurd op de aspecten ontwerp c.q. ontwerpkeuzes, kwaliteit en geld. Bureau Wiegel heeft voorts zorg gedragen voor het opstellen van een directiebegroting en was nauw betrokken bij de aanbesteding en gunning.

Projecten overzicht