Vastgoedportefeuille Ministerie van Defensie

Bureau Wiegel is door het Rijksvastgoedbedrijf ingeschakeld om de circa 500 monumentale gebouwen en terreinen welke in het bezit zijn van het Ministerie van Defensie te inventariseren. De gebouwen en terreinen hebben de status van rijks-, gemeentelijk- of provinciaal monument.

Monumenteninventarisatie

De inventarisatie behelst een waardestellend onderzoek alsmede een conditiemeting overeenkomstig NEN 2767. De resultaten van de inventarisatie worden gebruikt voor tactische- en operationele doeleinden binnen het portefeuillemanagement van het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie.