Cultureel erfgoed

Bureau Wiegel heeft ruime expertise op het gebied van cultureel erfgoed. Het werkgebied omvat monumenteninventarisaties, bouwhistorisch onderzoek, waardestellingen, (technische) adviezen met betrekking tot behoud, restauratie en/of herbestemming, beheer en (toekomstig) gebruik van cultureel erfgoed. Door onze bureaubrede integratie van kostenbeheersing en bouwmanagement, is procesbeheersing en efficiency een belangrijke meerwaarde.

Wij verrichten werkzaamheden in opdracht van de Rijksoverheid, gemeenten, ondernemingen en particulieren.

Voorbeelden van dienstverlening

  • Cultuurhistorische analyses
  • Bouwhistorisch onderzoek
  • Waardestellingen
  • Herbestemmingsvraagstukken
  • Tekenwerk en het schrijven van bestekken
  • Aanvraag van vergunningen
  • Subsidieaanvragen

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Neem contact op