Projecten

Hieronder treft u een selectie aan van door Bureau Wiegel gerealiseerde projecten, uitgevoerde onderzoeken, alsmede advieswerkzaamheden.

Bouwkostenadvies Nieuwbouw zorgcomplexen te Bosch en Duin

Technical due diligence Woonwaard portefeuille

Herontwikkelingsonderzoek RK Kerkcomplex H. Joannes de Dooper Pijnacker

Technical due diligence Oog van Oosterhaar

Inventarisatie defensiemonumenten Rijksvastgoedbedrijf

Technical due diligence Appartementencomplex te Hilversum

Cultuurhistorische analyse NS Station Soest-Zuid